Avgust 2018 »

Obvestilo o prenehanju pogodb o opravljanju skrbniških storitev

Junij 2018 » Informacija o prenosu upravljanja vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad
Junij 2018 » Informacija o prenosu upravljanja vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
Junij 2018 » Informacija o prenosu upravljanja vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad
Maj 2018 » Popravek objave spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, vzajemnega sklada FT Quant in vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock
April 2018 » Objava spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, vzajemnega sklada FT Quant in vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock
April 2018 » Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers
April 2018 » Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada FT Quant
April 2018 » Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock
April 2018 » Objava informacije o začetku likvidacije vzajemnega sklada Organic High Yield
Januar 2018 » Obvestilo o sklenitvi spremenjene skrbniške pogodbe vzajemnega sklada Organic High Yield
Januar 2018 » Objava spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada Organic High Yield
December 2017 » Objava prazničnega delovnega časa
December 2017 » Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada Organic High Yield
Julij 2017 » Obvestilo o začetku poslovanja vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock
Junij 2017 » Objava o sklenitvi skrbniške pogodbe za račun vzajemnega skalda Lillywhite 7 Rock
December 2016 » Objava o skrajšanem delovnem času na dan 30.12.2016
December 2016 » Obvestilo o prenehanju trženja skladov AC Risk Parity
November 2016 » Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe za račun alternativnega investicijskega sklada Prvi slovenski sklad nepremičnin
September 2016 » Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu družbe NUMERICA PARTNERJI
Avgust 2016 » Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Julij 2016 » Objava spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Global Opportunities
Julij 2016 » Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Global Opportunities
Februar 2016 » Obvestilo o likvidaciji sklada AC - Risk Parity 17 Fund
Februar 2016 » Obvestilo o spremembi upravljavca skladov AC Risk Parity
Januar 2016 » Obvestilo o začetku poslovanja vzajemnega sklada Numerica Global Opportunities
Januar 2016 » Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe za račun vzajemnega sklada Numerica Global Opportunities
December 2015 » Objava o skrajšanem delovnem času na dan 31.12.2015
December 2015 » Objava spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers in FT Quant
December 2015 » Informacija o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers
December 2015 » Informacija o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada FT Quant
Avgust 2015 » Obvestilo o spremembi trženja skladov Premier
Julij 2015 » Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu družbe Numerica Partnerji
Februar 2015 » Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu družbe Numerica Partnerji
December 2014 » Obvestilo o sklenitvi revizijskih pogodb za družbo in vzajemne sklade
December 2014 » Obvestilo o preimenovanju sklada Premier Global Power & Water Fund
Oktober 2014 » Obvestilo o imenovanju pooblaščenca za PPDFT in namestnika pooblaščenca
Maj 2014 » Obvestilo o začetku poslovanja vzajemnega sklada FT Quant
Maj 2014 » Obvestilo o objavi dokumentov skladov AC Risk Parity
Maj 2014 » Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe za račun vzajemnega sklada FT Quant
Januar 2014 » Obvestilo o objavi Pravilnika o zunajsodnem reševanju sporov v dnevnem tisku
Januar 2014 » Obvestilo o objavi Pravilnika o zunajsodnem reševanju sporov
Januar 2014 » Obvestilo o objavi Pravilnika o internem pritožbenem postopku
November 2013 » Obvestilo o začetku poslovanja vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers
Oktober 2013 » Obvestilo o sklenitvi revizijske pogodbe za družbo Numerica Partnerji
Oktober 2013 » Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe za račun Numerica Emerging Frontiers
September 2013 » Obvestilo o objavi dokumentov skladov Premier Portfolio Managers Limited
September 2013 » Obvestilo o imenovanju pooblaščenca za PPDFT in njegovega namestnika v družbi NP
Julij 2013 » Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu družbe Numerica Partnerji
Julij 2013 » Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi družbe Numerica Partnerji
April 2013 » Numerica Partnerji oblikuje strateško partnerstvo z družbo Aquila Capital
Marec 2013 » Numerica Partnerji prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov