Igor Erker

Predsednik uprave in glavni upravljavec

Igor Erker je na področju upravljanja skladov od leta 1998. Na Iliriki DZU je upravljal sklade, ki vlagajo na trge BRIC, azijske trge in regionalne evropske trge v razvoju. Leta 2003 je bil eden od ustanoviteljev družbe za upravljanje Medvešek Pušnik, katere današnji naslednik so ALTA Skladi. Na Medvešek Pušnik DZU je upravljal štiri sklade, ki investirajo na trge v razvoju in poleg tega skrbel na produktni razvoj družbe. Omenjeni skladi so se redno uvrščali v vrh najuspešnejših skladov svojih kategorij.

Igor je reden kolumnist in komentator domačih in tujih finančnih medijev ter eden najbolj iskanih finančnih analitikov v regiji. Magistriral je na področju Investicijskega upravljanja na Cass Business School, London.


 

Mitja Madon, CFA

Član uprave in upravljavec

Mitja Madon je na Potezi BPH vodil upravljanje naložb do leta 2003, nato pa kot direktor divizije finančnih trgov na banki Hypo Alpe Adria vzpostavil delovanje investicijskega bančništva. Navedene dolgoletne izkušnje mu, poleg certifikata CFA, dajejo izredno paleto dolgoletnih izkušenj iz širšega področja upravljanja naložb.

 

 

Luka Gubo

Upravljavec

Kvantitativni analitik in upravljavec sklada FT Quant Luka Gubo ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja kvantitativnih modelov in investicijskih strategij. Njegov fokus je implementacija ugotovitev priznanih svetovnih akademikov v prakso, kar pomeni razvoj investicijskih pristopov, ki imajo visoke tveganju prilagojene donose. Zagovarja popolno transparentnost delovanja in čim bolj sistematično odločanje v investicijskem procesu.

 

 

Jure Štimac

Finančni analitik

 

 

 

Rudy Marchant

Upravljanje s tveganji

 

 

Danijela Lukovac

Zaledna pisarna

 

 

Lucija Škerl

Zaledna pisarna