Vzajemni sklad Diversified Growth Fund

Diversified Growth Fund je sklad, ki bo na konzervativen in discipliniran način vlagal v globalne trge v razvoju in razvite trge ter dajal prednost zmanjševanju tveganja z ustrezno razpršenostjo naložb. 

Preberi več

Vzajemni sklad FT Quant

FT Quant je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Donose dosegamo neodvisno od tržnih razmer: skladi, ki zasledujejo absolutne donose se ne primerjajo s podobnimi skladi ali trgi, temveč zasledujejo fiksno postavljen naložbeni cilj (ciljna donosnost), ki si ga zastavijo neodvisno od razmer na finančnih trgih, borznih trendih ali konkurence.

Preberi več

Vzajemni sklad Lillywhite 7 Rock


Vlagatelji lahko k pravilom upravljanja vzajemnega sklada Lillywhite 7 Rock pristopijo na sedežu družbe za upravljanje znotraj delovnega časa od 9. do 16. ure.

Temeljni naložbeni cilj upravljanja sredstev vzajemnega sklada je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev vlagateljev ob višjem tveganju in ob ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Preberi več