Vzajemni sklad Diversified Growth Fund

Diversified Growth Fund je sklad, ki bo na konzervativen in discipliniran način vlagal v globalne trge v razvoju in razvite trge ter dajal prednost zmanjševanju tveganja z ustrezno razpršenostjo naložb. 

 

O skladu

Sklad, opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad (ang. Multi-Asset Global Flexible Fund), ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denarju oziroma denarnih ustreznikih.

Družba za upravljanje

NUMERICA PARTNERJI


Vodilni upravljavec

Igor Erker

Naložbena strategija

Konzervativen, discipliniran in potrpežljiv pristop vlaganja v globalne trge:

  • uporabljamo fleksibilno investicijsko strategijo
  • konzervativno izbiramo naložbe
  • dajamo prednost zmanjševanju tveganja
  • skrbimo za ustrezno razpršenost po dejavnostih in regijah
  • uporaba konzervativne analize trgov ter investicijskih tem
  • iskanje podcenjenih podjetij s potencialom za rast
  • usmerjetnost na dolgi rok

 

Sklad je primeren za vlagatelje, ki:

  • iščejo konzervativen pristop k vlaganju v globalno rast
  • želijo izkoristiti naložbeni potencial delniških trgov in se hkrati zavedajo višjega tveganja takšnih naložb
  • želijo investirati v vrednostne papirje podcenjenih podjetij s potencialom za rast

 

Donosnost sklada na dan 21. avgust 2018

Sklad

VEP

1 dan

1 leto

3 leta

Vzajemni sklad Diversified Growth fund, mešani fleksibilni globalni sklad

120,3091 EUR

0,19 %

 0,88 %

8,75 %

 

 

Gibanje vrednosti enote premoženja

 
 

Geografska sestava naložb na dan 31. 7. 2018


Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 7. 2018

 

Podatki o skladu

Sklad Vstopni stroški Izstopni stroški Provizija za upravljanje Celotni stroški poslovanja Najnižje prvo vplačilo Mesečno
poročilo 
Vzajemni sklad Diversified Growth Fund do 5,00 % do 3,00 % 1,50 % 3,22 % 100 EUR

 

 

Splošni podatki

Začetek poslovanja sklada: 11.11.2013
ISIN: SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) na dan 31. 7. 2018: 680.574,34 EUR
VEP na dan 31. 7. 2018: 123,1941 EUR

 

Sintetični kazalnik tveganj in donosa

nižje tveganje  višje tveganje
1 2 3 4 5 6 7
potencialno nižji donos             potencialno višji donos

Deset največjih naložb sklada na dan 31. 5. 2018

Db X-Trackers Ii - Globalinflation-Linked Bond UCITS ETF   7,06 %
TCS Group Holding PLC   5,75 %
MOMO Inc.   5,54 %
Taiwan Semiconductor   5,14 %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF   5,05 %
Siauliu Bankas AB   4,15 %
Posco   4,08 %
Banca Transilvania SA   3,68 %
China CITIC Bank Corporation LTD.   3,68 %
Romgaz SA   3,48 %